Menu

 

De laatste veranderingen van Teach2000

Versie 8.53, maart 2011

Nieuw en gewijzigd in deze versie

 • Installeren: Griekse vertaling ook in USB-versie.
 • Woordjesleren-koppeling: Zoek naar lijsten van een bepaalde gebruiker, bijv. Intertaal.
 • Wrts-koppeling: Open de lijsten van een gedeelde collectie, bijv. die van Grandes Lignes of Stepping Stones.
 • Invoeren: Afbeeldingen tonen in eenvoudige invoer.
 • Invoeren: Arabische teksten worden afgebroken terwijl er ruimte genoeg is.
 • Invoeren: Als een multi-mediabestand niet gevonden is op de computer, wordt de naam grijs weergegeven.
 • Invoeren topografie: Focus bij invoeren topografievraag op antwoord i.p.v. vraag.
 • Invoeren topografie: Vraag op alle achtergronden goed zichtbaar.
 • Invoeren topografie: Bij samenvoegen van vragenlijsten wordt een kaart geladen, mits er nog geen aan de lijst is gekoppeld.
 • Invoeren topografie: Pointer kan weer een heel klein stukje worden verplaatst bij bewerken van een vraag.
 • Invoeren topografie: Oude afbeelding is zichtbaar achter een nieuwe, doorzichtige afbeelding.
 • Invoeren topografie: Tekst valt niet meer buiten beeld.
 • Invoeren topografie: Een wijziging van het font wordt weer in de afbeelding verwerkt.
 • Invoeren: Bij 'drag and drop' van bestanden nu ook ontdubbelen van vragen.
 • Invoeren: 'List index is out of bounds' bij herhaaldelijk omlaag en omhoog zoeken.
 • Afdrukken: Afdrukken van lijsten en toetsen kan nu met een "Afdrukvoorbeeld". Zo kunnen eenvoudig verschillende print-opties aangegeven worden.
 • Afdrukken: Mogelijkheid margins aan te passen.
 • Afdrukken: Mogelijkheid tot het aanpassen/verwijderen van de header en footer.
 • TeachTest: Startdatum en duur ook in de resultaatlijst tonen.
 • TeachTest: Resultaat in grijs tonen als oefening niet is gelukt omdat er computerproblemen waren.
 • TeachTest: Bij het afdrukken van een toets wordt de vraagstelling 'beide richtingen' niet meegenomen.
 • TeachTest: Historische netwerktoetsen zijn weer ongelimiteerd met een ongeregistreerde versie te openen.
 • TeachTest: De bestandsnaam van de studentenfile (t2ks) bij een netwerktoets is niet meer gecodeerd, maar bestaat uit titel toets + naam student.
 • TeachTest: Bij nakijken netwerktoets wordt de code weer weggelaten in de caption.
 • Overhoren: Exporteer lijst met fout-beantwoorde vragen naar een nieuwe lijst.
 • Overhoren: Nieuwe smiley-sets: "Street signs" en "Loading".
 • Overhoren: Grieks vraagteken toegevoegd als leesteken, zodat het genegeerd kan worden.
 • Overhoren: Geen copy/paste meer mogelijk in schrijfoefening.
 • Overhoren: Geel/rood-tinten voor moeilijkheid van de overhoring beter verdeeld tussen fel rood en fel geel.
 • Overhoren: Cursor bij vraag niet meer zichtbaar.
 • Overhoren: Emoticon foutje bij kiezen als nieuwe overhoring net begonnen is.
 • Overhoren: Logboek ook weer kunnen terughalen met rechtermuisknop.
 • Overhoren: Voorstelling toont 'hint' met BBCode. Soms ook teksten met BBCode.
 • Overhoren: Mexicaans scoringssysteem mag geen negatieve waarden hebben.
 • Overhoren: Blokgrootte instelbaar bij selectie-optie 'Verdeel oefening in blokken'.
 • Overhoren topografie: Thumbtacks ook zichtbaar in vergroting.
 • Export: Nu mogelijk labels te exporteren en te importeren. Hiervoor is een optionele negende kolom toegevoegd.

Versie 8.52, oktober 2010

Nieuw en gewijzigd in deze versie

 • Nieuwe icons, in Office 2010-stijl.
 • Teach2000 beschikbaar in het Grieks.
 • Grieks vraagteken wordt bij overhoren uitwisselbaar met puntkomma.
 • Bij exporteren wordt puntkomma in vraag geconverteerd naar een Grieks vraagteken.
 • Grieks vraagteken nieuw in symbolenlijst.
 • Geluidsbestandsnaam bij 'info na beantwoorden' is verdwenen.
 • TeachTest: Mogelijkheid om als geregistreerde gebruiker grotere oefeningen te uploaden.
 • TeachTest: Extra informatie bij een antwoord wordt getoond tijdens de toets.
 • TeachTest: Einddatum mogelijk voor digitale toetsen.
 • TeachTest: Block Cipher error bij openen tweede overhoring.
 • TeachTest: Toetscode zichtbaar in resultatenscherm.
 • TeachTest: Nakijkfout met grammatica opgelost.
 • TeachTest: Grammatica-vragen indien gewenst ook husselen.
 • TeachTest: Melding van afkijken worden niet meer per student getoond.
 • TeachTest: Studentenresultaten worden op naam gesorteerd.
 • TeachTest: "List index out of bounds" opgelost.
 • TeachTest: Diverse verbeteringen TeachTest.
 • TeachTest: Beter onthouden van gebruikte toetscodes.
 • TeachTest: "Aantal witregels" en "punten per vraag" beter onthouden.
 • TeachTest: In about box kunnen zien of en door wie Teach2000 is geregistreerd.
 • About: Geluid verwijderd en tekst scrollt sneller.
 • Invoeren: Nieuwe vraagmogelijkheid: opsomming.
 • Invoeren: De export als csv kan na bewerken in Excel ook weer worden ge´mporteerd.
 • Invoeren: Bij grote teksten in het uitgebreide invoerscherm valt opmaak weg of worden html-codes getoond.
 • Invoeren: Flikkerend scherm bij uitgebreide invoer.
 • Invoeren: Zoeken nu ook in commentaar.
 • Invoeren: Topografieco÷rdinaat verdwijnt soms bij bewerken.
 • Invoeren: Topografie standaardvraag verschijnt en verdwijnt op juiste momenten en blijft onthouden tijdens invoeren.
 • Invoeren: Zoeken naar dubbele vragen verbeterd.
 • Invoeren: Zoeken naar dubbele vragen bij samenvoegen van woordenlijsten.
 • Overhoren: De vraag is niet meer een willekeurig gekozen synoniem, maar wordt nu samengesteld uit afwijkende synoniemen.
 • Overhoren: Smile wordt niet meer half getekend als een actieve overhoring na tussentijds bewerken niet wordt voortgezet.
 • Overhoren: Bij tussentijds bewerken van vragen wordt de vraag uit de overhoring geselecteerd. Niet spieken!
 • Overhoren: Overhoorlog soms kwijt, als het scherm bij invoeren verkleind is.
 • Overhoren: Melden in de log als tijdens een overhoring het invoerscherm is bekeken.
 • Teach start op sommige computers niet gemaximaliseerd op, terwijl dit bij afsluiten wel zo was.

Versie 8.51, juli 2010

Nieuw en gewijzigd in deze versie

 • Vragen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst.
 • Van een aantal veel gebruikte schermen zal het formaat en de positie bewaard blijven, ook na afsluiten.
 • Grieks toetsenbord 'klikbaar'.
 • Toetsresultaten zijn in de gratis versie weer drie weken lang te bekijken.
 • Verbeterde export van toetsresultaten.
 • Meerkeuzeantwoorden worden niet gewist bij nieuwe vraag.
 • Hint bij 'info na antwoord' vermeldt nu dat de info alleen bij fout getoond wordt, indien zo opgegeven.

Versie 8.50, juni 2010

Nieuw en gewijzigd in deze versie

 • Eenvoudige invoer: Incremental search. Er wordt gezocht in de gesorteerde kolom; toetsaanslagen zorgen voor verspringen naar eerste match van woord met toetsaanslag.
 • Eenvoudige invoer: Alt-G voor omlaag werkt weer.
 • Eenvoudige invoer: probleem met herkennen van Sinhala-font aKandyNew met scheidingsteken Tab.
 • Uitgebreide invoer: Scrollen van meerkeuzevragen loopt mooier.
 • Uitgebreide invoer: Bladeren in vragen laat het scherm minder knipperen.
 • Uitgebreide invoer: Bij wisselen tussen meerkeuze- en meermeerkeuzevraag blijven antwoorden bewaard.
 • Topografie: Meerkeuzeantwoorden 'gaan niet meer naar rechts'.
 • Topografie-indicatoren tijdens overhoring niet meer uit beeld.
 • Topografie heeft mooiere indicatoren, die ook zelf te wijzigen zijn.
 • TeachTest: Engelse vertaling toont geen lege melding meer.
 • Overhoren: Aantal herhalingen voor Intervaltraining instelbaar.
 • Overhoren: Toetsenbordinstelling: lßvion in plaats van l'avion goedrekenen.
 • Overhoren: Resultaatgrafiek toont nu resultaten uitgezet op datum, zoomen is mogelijk.
 • Overhoren: Probleem met uitleg na beantwoorden en 'Oefenen lijst zonder typen' opgelost.
 • Overhoren: Labels tonen bij 'Oefenen lijst zonder typen', 'Uitleg na beantwoorden', 'Space Invaders', 'Schijfoefening' en in het overhoorlogboek.
 • Overhoren: In selectiescherm mogelijkheid om blokken te selecteren en filter ook op commentaar. Daarbij worden nu ook beide fonts getoond.
 • Overhoren: Overhoren zonder typen toont antwoord niet, indien toch iets werd ingetypt.
 • Space invaders met echte invader.
 • Space invaders geluid uitzetten.
 • Space invaders neemt nu negeer-controle-opties mee die zijn ingesteld in het overhoorscherm.
 • Installatie onthoudt laatst gekozen taal.
 • Installatie van zelfde versie wordt niet meer gemeld.
 • Installatie: Bij USB-installatie kan indien gewenst een applicatie ook in de root (I:\) worden ge´nstalleerd.
 • Installatie: USB-installer heeft nu als initiŰle installatiemap de eerste USB-drive in de lijst.
 • Installatie: Versiegeschiedenis is verwijderd.
 • Installatie: Meerdere versies van Teach2000 naast elkaar weer mogelijk.
 • Website: Handleiding in het Engels toegevoegd.
 • Vertaling: Menutekst "About" gewijzigd naar "Over Teach2000".

Versie 8.43, januari 2010

Versie 8.43 bevat de oplossing voor het "circeltje" aan het eind van de intervaltraining.
Er is nu een USB-versie die niets meer in het windows-register schrijft. Alles belandt nu in een ini-bestand.
Voor de Franse versie is het te halen cijfer nu 0-20 i.p.v. 1-10. Ook voor andere methodes is nu ondersteuning.
Er kunnen nu PEST-files worden geopend. Deze bestanden worden aangemaakt door de Personal Exam Self-Tester van Vellosoft.
Net als bij financiele instellingen is ook in Teach2000 het bonus-systeem verwijderd. Dit leverde alleen maar vragen op.

Versie 8.42, september 2009

Versie 8.42 bevat een verbetering van het tonen van Arabisch, Hebreeuws en Tamil. Tevens is een probleem opgelost met de vertaalbestanden.

Versie 8.41, augustus 2009

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #422 - TeachTest: Toetsen en leerlingenresultaten nu ook online op te slaan.
 • FR #351 - Woordjesleren.nl nu ook in het Engels beschikbaar (Vocatrain.com).
 • FR #388 - Nieuwe oefenmethode. De woordenlijst kunnen doorlopen als screensaver (overhoren op de hometrainer).
 • FR #432 - When in advanced input mode, enable the menu 'View - [Picture]' when a picture has been attached to the question.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #431 - Bij afdrukken toets: Letters A, B en C naast vraagnummers verdwenen.
Verder: Teach2000 is nu beschikbaar in het Bulgaars. Daarnaast zijn de opmerkingen n.a.v. een uitgebreide usability-check verwerkt.

Versie 8.40, juli 2009

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #422 - TeachTest: klassikaal overhoringen afnemen met de computer.
 • FR #063 - Der, Die, Das-combinatie kunnen opgeven als voorgedefinieerde mc-antwoorden, net als ja/nee-vragen.
 • FR #377 - Meer grammatica-vragen, voor Latijn zijn 10 uitgangen benodigd.
 • FR #397 - Normering moet kunnen worden aangepast.
 • FR #407 - User defined meerkeuzevraag (subselectie voor ja/nee-vraag, tweestellingenvraag etc.).
 • FR #409 - Schuifmogelijkheid om venster met de vraag te vergroten voor lange vragen.
 • FR #408 - Vinkje 'Meerkeuzeantwoorden niet husselen'.
 • FR #418 - Ligaturen zoals IJ en Fi moeten worden goedgerekend als ze als niet-ligatuur worden ingevoerd.
 • FR #391 - Een deelverzameling als proefwerk kunnen afdrukken.
 • FR #424 - Extra informatie tijdens overhoring kunnen verbergen, verbetering voor vraagstelling 'Antwoord-vraag zonder commentaar'. Ook uitleg na het antwoord!
 • FR #425 - Een optie om bij het openen van een lijst direct te overhoren, volgens vooraf bepaalde instellingen en met de bewerkfunctie uit.
 • FR #426 - Overhoortype 'Vragen die je al kent weglaten': aantal goede antwoorden om vraag als gekend te beschouwen kunnen aanpassen.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #392 - The English Teacher-methode gaat nog niet goed als 'negeren spaties' aan staat, bij een antwoord van meer dan een woord.
 • Bug #382 - Proefwerk afdrukken met als afbeelding een file met underscore resulteert in een 'Page Not Found'.
 • Bug #401 - De afstand tussen tabs is erg klein. Vroeger was deze groter, dit was handig bij import vanuit Excel.
 • Bug #405 - De instelling 'Vraagstelling' in de uitgebreide invoer blijft niet bewaard.
 • Bug #412 - Youtube-films die als afbeelding worden toegevoegd, spelen soms niet af.
 • Bug #413 - 'Wis foutentelling' moet ook de historische overhoorresultaten wissen.
 • Bug #414 - Het scherm knippert bij opstarten en openen van het overhoorscherm.
 • Bug #421 - De c met omgekeerd dakje (c) kan niet in het symbool-invoegenscherm worden toegevoegd.
 • Bug #423 - De Input Method Editor (IME) voor Hiranga gaat mis in de eenvoudige invoer bij het eerste teken van de regel.
 • Bug #427 - Bij topografie de 'dit antwoord was wel goed'-knop (dyslexiefoutje) klikbaar maken, als de overhoorinstelling 'Vraag/antwoord' is.
 • Bug #428 - Lettertype Greek: iota met spiritus asper wordt soms niet goed getoond.
 • Bug #429 - Export van Logboek naar CSV ondersteunt geen Griekse (Unicode) tekens.
Verder: nieuwe icons, nieuwe kaarten voor topografie en een nieuwe smiley-set, Emoticons.

Versie 8.31, oktober 2008

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #364 - Label en vraagstelling ook in eenvoudige invoer te wijzigen, als verborgen kolom.
 • FR #365 - Ook documenten als multimedia kunnen toevoegen (pdf, doc-docx, xls-xlsx, ppt-pptx, txt, rtf).

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #362 - Een blokhaak [ wordt niet getoond. Dit is een probleem voor de Hebreeuwse Ayin (Bwhebb / Bibleworks).
 • Bug #363 - Performance bij grote lijsten blijft soms achter (afdrukken, exporteren).
 • Bug #366 - Portugese versie: "Format '%V' invalid or incompatible with argument" and "invalid floating point operation".
 • Bug #368 - Sneltoetsen (CTRL-B, CTRL-I) werken niet in de eenvoudige invoer, bovenste venster.
 • Bug #369 - Schoonheidsfoutje hints bij grammatica (invoer).
 • Bug #372 - Topografie en Antwoord-vraag zonder commentaar werkt niet.
 • Bug #373 - Bij een fout antwoord wordt opmaak van de vraag niet getoond in overhoorlog.
 • Bug #374 - Beide alternatieven ingevoerd (antw 1; antw 2) wordt bij sommige controle-instellingen fout gerekend.
 • Bug #375 - Alternatieven zouden ook in andere volgorde moeten kunnen worden ingevoerd (antw 2; antw 3; antw 1).
 • Bug #376 - Het lettertype Cherokee wordt bij overhoren niet goed weergegeven. Hetzelfde geldt voor SIL Galatia, Symbol, Wingdings, Webdings etc.
 • Bug #378 - Geneste haakjes gaan mis bij het invoeren van grammatica in eenvoudige invoer, vb: uitgangen praesens = (-=o)(-=s)(-=t)(-=mus)(-=tis)(-=(u)nt).
 • Bug #386 - Tekst tussen haakjes negeren werkt niet bij grammatica.
 • Bug #379 - In Windows Vista zou Program Files niet meer gebruikt mogen worden voor de voorbeeldbestanden.
 • Bug #380 - Sinds 22 september: Connectie met woordjesleren.nl geeft 404-melding (404: De lijst is niet gevonden).
 • Bug #381 - Nummer van een afgedrukt proefwerk niet altijd uniek.
 • Bug #384 - Woorden worden soms niet verborgen in het overhoorlogboek.

Versie 8.30, september 2008

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #058 - In eenvoudige invoer stukken tekst vet maken of onderstrepen met BBCode, bijvoorbeeld [b], [s] of [u].
 • FR #085 - Mogelijkheid voor toevoegen en oefenen van TOPOGRAFIE MET TEACH2000.
 • FR #282 - Lang verwacht: Opmaak ook voor antwoorden en alternatieve vragen/antwoorden.
 • FR #353 - Opmaak voor 'Extra informatie'.
 • FR #338 - Grammatica invoeren in de eenvoudige invoer: Hebben = (Ik=heb)(Hij=heeft)(Wij=hebben).
 • FR #340 - Meer vraag-alternatieven (vraag 2, vraag 3) tonen in de eenvoudige invoer. En het derde antwoord-alternatief. Standaard als verborgen kolommen, om het overzicht te bewaren.
 • FR #339 - Meer kolommen voor alternatieve vragen / antwoorden.
 • FR #352 - Filter toevoegen als selectiemogelijkheid bij overhoren. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om alle woorden te overhoren die beginnen met 'la '.
 • FR #354 - Afbeeldingen bij meerkeuze-opties.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #341 - Beep verwijderd: Bij het bewerken van de geluidsbestanden en afbeeldingen hoor ik af en toe een piep. Doe ik dan iets fout?
 • Bug #342 - Bewerken van grote lijst gaat moeizaam. Soms loopt Teach bijna vast. Performanceverbeteringen.
 • Bug #343 - Antwoord 1 met meerdere regels is niet handig bewerkbaar in definitieve woordenlijst.
 • Bug #345 - Bij invoegen krijg je altijd het lettertype Arial.
 • Bug #346 - Foutje na herhaald 'vragen die je al kent weglaten' (invalid floating point operation).
 • Bug #347 - Overhoren met puzzel niet mogelijk bij vraagtypen 'meerkeuze met meer antwoorden' en 'grammatica'.
 • Bug #348 - Afdrukken proefwerk met grammaticavragen gaat niet helemaal goed.
 • Bug #349 - Traditioneel Chinese karakters worden onder elkaar getoond bij overhoren in meerkeuzemodus.
 • Bug #350 - Youtube-filmpjes worden niet herkend als het adres van het filmpje is: http://nl.youtube.com/watch?v=nxcv1A0wC3Y i.p.v. http://nl.youtube.com/watch?v=nxcv1A0wC3Y.
 • Bug #355 - Smart quotes: Dubbele quotes uit MS Word zouden als ôgewoneö dubbele quotes gerekend moeten worden.
 • Bug #359 - Het antwoordveld (uitgebreide invoer) is te klein. Kan dit oprekbaar gemaakt worden? Nu is dit al horizontaal mogelijk, maar verticaal nog niet.

Versie 8.25, juni 2008

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #333 - De volledige informatie na beantwoorden ook in het eenvoudige invoerscherm kunnen bewerken.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #329 - De laatst actieve map wordt niet onthouden, bij openen begint Teach2000 steeds in de installatiemap.
 • Bug #330 - Unicode, bijvoorbeeld Japans, werkt niet meer bij 'Oefen lijst zonder typen'.
 • Bug #331 - Het titelscherm bij het bewerken van 'uitleg na beantwoorden' is leeg.
 • Bug #332 - Helptekst heeft een gebroken link.
 • Bug #335 - Een antwoord in Thaise karakters wordt altijd goed gerekend.
 • Bug #336 - Kleine letters in menu bij [Laatst geopend].
 • Bug #337 - Toch een zichtbaar antwoord bij overhoren.

Versie 8.24, april 2008

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #324 - Leeg antwoord wordt soms goedgerekend.
 • Bug #326 - Lange zinnen met opmaak worden afgebroken bij opslaan.
 • Bug #327 - Optie schrijfoefening werkt niet als je onder Grammatica een lijstje hebt ingevoerd.
 • Bug #328 - Probleem met printen van spiekbriefjes - lettertype te groot.

Versie 8.23, april 2008

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #030 - Veel gevraagd: Grammatica / tijden van de werkwoorden overhoren.
 • FR #302 - Overhoren: Invoeren van meer dan een antwoord in andere volgorde.
 • FR #303 - Na een antwoord de uitspraak kunnen laten horen.
 • FR #304 - Alleen bij een fout antwoord de 'uitleg na beantwoorden'.
 • FR #305 - Alternatieve vragen bij een meerkeuzevraag zijn niet in te voeren.
 • FR #306 - Bij versleutelen twee keer het wachtwoord opgeven voor de zekerheid.
 • FR #308 - Opslaan grijs (disabled) als er niets op te slaan is.
 • FR #311 - Kunnen sorteren op commentaar en commentaar na een antwoord.
 • FR #312 - Tijdens overhoren de 'Informatie na een antwoord' kunnen bewerken.
 • FR #315 - Onthouden van alle overhoorinstellingen, i.p.v. alleen Vraagstelling, Volgorde en Herhaling.
 • FR #318 - Is het mogelijk wma-bestanden te ondersteunen (Windows Media Audio)? In Vista is dit de default geworden waar in XP wave was.
 • FR #319 - Taalinstelling ook bij de spellingscontrole onthouden.
 • FR #320 - Veel gevraagd: Het aantal vragen van de steekproef kunnen instellen.
 • FR #322 - De mogelijkheid om Youtube-filmpjes (http://www.youtube.com/watch?v=bFwauSh-rq8) en andere webadressen als 'illustratie' in te voegen.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #309 - Lijst openen via [File][Woordjesleren.nl]: Ilios _Odisseus i.p.v. Ilios & Odisseus.
 • Bug #310 - Bij importeren uit woordjesleren.nl geen '='-teken met lettertype Sgreek.
 • Bug #313 - Hoofdletters negeren gaat niet goed bij accenten.
 • Bug #317 - Het geluid na een antwoord bij goed of fout klinkt door de ingesproken tekst heen. Is dit uit te zetten?
 • Bug #321 - Reguliere expressies worden foutgerekend als leestekens worden genegeerd.

Versie 8.22, februari 2008

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #294 - Tekst tussen haakjes kunnen negeren bij een antwoord (v), middels een controle-instelling.
 • FR #265 - Wildcards in de vorm van regular expressions.
 • FR #298 - Bestanden van andere programma's kunnen openen in [Bestand][Invoegen]. Nu kunnen bijvoorbeeld alle Overhoor-bestanden in een keer geopend worden in een grote lijst, i.p.v. een voor een converteren.
 • FR #299 - Meer mogelijkheden met de selectie bij de eenvoudige invoer (omkeren van geselecteerde vragen, exporteren naar geheugen en wissen foutentelling).
 • FR #300 - TI 83-functionaliteit moet weg uit de software. Dit is een rekenmachine die niet meer gebruikt wordt. Er zijn nu andere manieren om externe software te koppelen met lijsten uit Teach2000.
 • FR #304 - Laat na een vraag het uitlegscherm opkomen zonder dat de volgende vraag nog start.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #028 - Scrollen in het window met de antwoordvergelijking is niet mogelijk. Dit is niet zo handig bij zinnen, want nu zie je alleen het begin.
 • Bug #296 - Het gegeven antwoord komt voor in het correcte antwoord omgewisseld met correct in gegeven antwoord.
 • Bug #297 - In Vista is het niet mogelijk bestanden te versleutelen via de Save-dialoogoptie.

Versie 8.21, december 2007

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • Bug #293 - Als je meerkeuzevragen invoert, niet steeds van 'Normaal' naar 'Meerkeuze' moeten instellen.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #292 - 'Rich text' in overhoormode wordt een soort xml.

Versie 8.20, november 2007

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • Contributies: Vertalingen in Frans, Italiaans en Spaans.
 • Contributie: Nieuwe smileset. Met mogelijkheid smiles te wijzigen, of zelfs een hele set toe te voegen.
 • FR #190 - Na het geven van een antwoord de mogelijkheid tot de 'verklaring van het antwoord'.
 • FR #201 - Woordjesleren.nl - Gedeelde lijstenpagina kunnen openen om lijsten van te downloaden.
 • FR #248 - Verbeteringen in het bestandsformaat (xml) doorgevoerd.
 • FR #284 - Ook meerkeuzevragen met meerdere antwoorden kunnen bewerken in de eenvoudige invoer.
 • FR #289 - Quotes ('`┤Ĺ) zouden uitwisselbaar moeten zijn. Nu worden bijvoorbeeld de Word-quotes fout gerekend als een gewone quote wordt ingevoerd.
 • FR #290 - Vertaalhulp: Zou het mogelijk zijn om de laatste combinatie brontaal & doeltaal te onthouden?

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #283 - De meerkeuze invoer in eenvoudige mode werkt niet meer (one = [een*][twee][drie]).
 • Bug #285 - Echte bestandsnaam tonen bij afdrukken.
 • Bug #286 - Diverse wensen bij versleutelen.
 • Bug #287 - Font bij overhoren is niet te vergroten.
 • Bug #291 - Bij exporteren naar Excel 'verdwijnt' het Excelbestand.

Versie 8.19, juli 2007

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #280 - Teach2000 zou een Digital Code Sign Certificate moeten hebben (bijv. van Comodo), die de authenticiteit van de installatiefile waarborgt. Door een certificaat werkt Teach2000 beter samen met Windows Vista.
 • FR #276 - Symbolen eenvoudiger kunnen wijzigen en toevoegen in het symbolenvenster.
 • FR #277 - Het symbolenvenster moet van formaat kunnen veranderen, omdat het anders soms in de weg staat.
 • FR #279 - Symbolen invoegen: De i met een dakje (ţ) ontbreekt. Dit is niet handig voor Frans!
 • FR #039 - Embed multimedia-bestanden in het t2k-bestand, zodat publiceren op internet eenvoudiger wordt. Emdedden is optioneel en geschiedt via [Opslaan als] - Type 'Teach2000 bestanden met extra opties'.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Open en opslaan werkt niet in Windows Vista (al eerder opgelost met versie 8.18b).
 • Bug #274 - Verbergen van de herhaalde woorden in het logboek gaat met een tweede bladzijde niet goed.
 • Bug #275 - Woordvolgorde negeren werkt niet.
 • Bug #281 - Dubbelklikken op een unicode-bestandsnaam start Teach2000 wel, maar opent het gewenste bestand niet.

Versie 8.18, mei 2007

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #268 - Betere ondersteuning voor Windows Vista. Bijvoorbeeld de weergave bij Alt-Tab.
 • FR #264 - Overhoren: Meer en betere Negeer-opties. Bijvoorbeeld het negeren van getallen en accenten (ßŕ). Nu kunnen combinaties zelf worden gekozen.
 • FR #257 - Een Turkse versie van Teach2000. Met dank aan het vertaalbureau Dragoman Talen.
 • FR #271 - Het overhoorlogboek tonen en verbergen vanuit menu [Beeld] i.p.v. met de instellingen.
 • FR #272 - Vraag in de log verbergen als deze wordt herhaald, zodat afkijken niet meer klakkenloos mogelijk is.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #266 - Overhoren: Extra lang commentaar wordt niet volledig getoond bij de overhoring.
 • Bug #270 - Arabische woorden in zinnen worden omgekeerd getoond.

Versie 8.17, maart 2007

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #205 - Checkbox question. Een meerkeuze vraag met meer dan een antwoordmogelijkheid.
 • FR #223 - Spellingscontrole: Niet alle antwoorden tonen als er maar eentje overeenkomt met de invoer.
 • FR #247 - Invoeren: Sneltoetsen voor vet (bold, Ctrl-B), cursief (italic, Ctrl-I) en onderstreept (underline, Ctrl-U) in uitgebreide invoer.
 • FR #263 - Invoeren: In het alternatieve vraag/antwoordvenster kunnen geen symbolen worden toegevoegd anders dan met de ouderwetse Alt.- num. toetsencombinatie.
 • FR #225 - Overhoren: In 8.15 ge´ntroduceerde feature om de vraag bij een leeg antwoord vooruit te schuiven optioneel maken.
 • FR #261 - Overhoren: Logboek als geheel kunnen verbergen, maar ook bepaalde kolommen.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #224 - Bij "Opslaan als" wordt de relatieve bestandsnaam van een afbeelding niet juist omgezet naar een absolute bestandsnaam. Dit gebeurt alleen met geluidsbestanden.
 • Bug #226 - Cursor komt niet terug na het toevoegen van een symbool.
 • Bug #229 - Bij het font Sgreek worden regeleinden raar weergegeven in Space Invaders.
 • Bug #230 - Exporteer als website: bij het invoeren van de taal springt de cursor steeds weg.
 • Bug #231 - Space Invaders: Bij overhoren wordt de hoofdletterinstelling niet meegenomen.
 • Bug #233 - Overhoren: De voortgangsindicator gaat de mist in bij de invervaltraining.
 • Bug #249 - Overhoren: De score moet overal worden afgerond op een decimaal nauwkeurig, i.p.v. naar een geheel getal. Dit is verwarrend, want de tussentijdse score kan nu afwijken van die in het resultaatvenster.
 • Bug #258 - De Engelse versie bevat veel fouten. De vertaling is doorgenomen en verbeterd. Met dank aan Ruud Toepoel.
 • Bug #262 - Internetpagina genereren in Vista en op snelle XP-machines: Access Violation at address ... in module mshtml.dll. Read of address ...

Versie 8.15, december 2006

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #116 - Symbolen beter kunnen invoeren, en het originele copy/paste-menu terug.
 • FR #206 - Overhoren: Even overstaan uitbreiden met verplaatsen naar het eind van de oefening.
 • FR #215 - Space Invaders: Per level andere achtergrond en meer geluiden.
 • FR #216 - Overhoren: Niks invullen = vraag overslaan functie.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #212 - Windows Vista compatibility issues oplossen, zodat Vista kan worden toegevoegd aan lijst ondersteunde besturingssystemen.
 • Bug #208 - Eenvoudige invoer: Vragen selecteren levert soms rare verplaatsing op.
 • Bug #217 - Eenvoudige invoer: Accenten invoeren met de functietoetsen gaat niet overal even lekker.
 • Bug #162 - Overhoren: Percentage 'overhoorresultaten' komt niet overeen met tabblad 'overhoren'.
 • Bug #204 - Overhoren: De taartgrafiek bij het einde van een oefening is bij een subset van de vragenlijst niet juist. De overgeslagen woorden worden als 'In een keer goed' getoond.
 • Bug #209 - Overhoren: Meer leestekens toevoegen om te negeren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Leesteken).
 • Bug #211 - Overhoren: Shortcut voor 'Even overslaan'-button, zoals CTRL+E (Vraag goed rekenen) -> CTRL-M.
 • Bug #218 - Overhoren: Beide antwoorden (1 en 2) ingevoerd, gescheiden door puntkomma, toch fout gerekend.
 • Bug #220 - Overhoren: Vragen die je al kent bewaren bij opslaan.
 • Bug #207 - Afdrukken toets: Pagebreak niet (meer) aanwezig tussen vragen en antwoorden.
 • Bug #210 - Afdrukken toets: Meerkeuzeantwoorden worden bij afdrukken niet gehusseld als niet op 'Husselen' is geklikt.
 • Bug #213 - Leeg scherm bij eerste keer openen door user die het programma niet heeft ge´nstalleerd.
 • Bug #214 - Voortgangsindicator van de overhoring verdwijnt bij switchen tussen invoer- en overhoorscherm.
 • Bug #145 - Website (lijsten): Als de school geen website heeft, krijgt hij onterecht een link naar een woordenlijst.
 • Bug #219 - Opmerkingen Olaf Veenstra m.b.t. meerkeuze en menu-puntjes.

Versie 8.14, september 2006

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Windows 98 compatibiliteit hersteld.
 • Beta-melding verwijderd.

Versie 8.12, september 2006

Wat is er nieuw (FR = feature request)?

 • FR #117 - Een vraag kunnen wijzigen tijdens het overhoren, omdat je dan vaak nog fouten tegenkomt.
 • FR #167 - Overhoorresultaat in een taartdiagram weergeven.
 • FR #178 - Bij het wisselen van eenvoudige invoer naar de uitgebreide invoer, meteen het al geselecteerde woord tonen.
 • FR #180 - Woorden weglaten die ik al ken. Als een woord drie keer achter elkaar goed wordt beantwoord, hoeft deze niet meer overhoord te worden.
 • FR #184 - Video's kunnen toevoegen aan een overhoring.
 • FR #187 - Track of hints in logbook (f.e. to view by teacher).
 • FR #193 - Paul Pimsleur method implementeren - Progressief Interval Trainen (PIT).
 • FR #196 - Lijsten vanaf de website openen met het url-protocol t2kp, en een paar bugfixes met deze lijsten.
 • FR #198 - Voorbeeld met unicode toevoegen (Cyrillisch/Bulgaars alfabet).
 • FR #199 - Scheikundige formules invoeren in het uitgebreide invoerscherm (met super- en subscript).
 • FR #203 - Nieuw overhoortype: Het antwoord als puzzel tonen, d.w.z. de letters door elkaar gehusseld.

Wat is er verbeterd? De lijst met opgeloste problemen.

 • Bug #173 - Afdrukken lijst: Regeleindes in vragen of antwoorden worden niet als zodanig afgedrukt.
 • Bug #174 - Overhoren: Out of system recources op oude pc na overhoren van 1000 vragen (GDI Object Leak).
 • Bug #175 - Delphi geeft bij het compileren van Teach2000 warnings: W1050 WideChar reduced to byte char in set expressions.
 • Bug #176 - Hetzelfde antwoord kun je twee of zelfs meer keer opvoeren.
 • Bug #177 - Eenvoudige invoer: Asterisk (*) ter aanduiding van alternatieve vragen/antwoorden is verwarrend. Hier moet een betere aanduiding voor komen.
 • Bug #179 - Overhoren: Soms staat er een A als meerkeuzeantwoord.
 • Bug #181 - In de vertaalhulp staat 'Swahili'; maar dit blijkt Zuid-Afrikaans te zijn (Italiaans en Portugees ook verwisseld)!
 • Bug #183 - Eenvoudige invoer: Tekst plakken in het invoermemo zorgt altijd voor een nieuwe regel. Moet dit?
 • Bug #186 - Overhoren: Graag meer informatie in het opgeslagen logboek, bijvoorbeeld de tijd en de naam van de lijst.
 • Bug #195 - KVocTrain (kvtml)-probleem met accentjes (ß,Ó,ń,...).
 • Bug #202 - Scrollbalk eenvoudige invoervenster soms grijs.


News
26 april 2017
Overname Woordjesleren.nl door YoungCapital
De website www.woordjesleren.nl is, samen met miniTeach, overgenomen door YoungCapital, het bedrijf achter WRTS.
meer..

22 juni 2013
Teach2000 vertaald
Teach2000 is beschikbaar gemaakt in het Servisch.
meer..

12 maart 2011
Teach2000 8.53: Een nieuwe update
De grootste verzameling kleine verbeteringen ooit.
meer..

01 december 2010
Nieuwe prijsstelling voor TeachTest
De prijs van de toetsgenerator voor docenten is verlaagd en de jaarlijkse update-fee is vervallen.
meer..

30 oktober 2010
Teach2000 8.52: Een nieuwe update
Nieuwe icons, verbeterde vraagstelling en veel kleine fixes.
meer..

16 jul 2010
Teach2000 8.51: Een kleine update
Makkelijk vragen verschuiven en verbeterd resultaatscherm voor de digitale toets.
meer..

Nieuwsarchief
Rss